You don't have javascript enabled. Good luck with that.

چرا نمايشگاه سيمان اصفهان ؟

برپایی نمایشگاه های تخصصی بین المللی و مشارکت در این کونه نمایشگا ه ها ، بی تردید یکی از راهکارهای مناسب جهت آشنایی با فناوری های نوین و پیشرفته در زمینه های گوناگون علمی و صنعتی، تجاری و سرمایه گذاری برای حداکثر بهره گیری مناسب در جهت نیل به توسعه می باشد.

استان اصفهان بدلیل دارا بودن قطب صنعتی  و حضور بیش از 50 درصد تجهیز کنندگان صنعت سیمان و جاذبه های توریستی و امکانات اقامتی مناسب برای  شرکت کنندگان و بازدید کنندگان خارجی نمایشگاه ،مکان مناسبی جهت معرفی و ارائه توانمندیها و دستاوردها می باشد.

دومین نمایشگاه بین المللی صنعت سیمان  در راستای تحقق اهداف زیربنایی صنعت سیمان کشور، تجهیز و توسعه بازارو صادرات  این صنعت  و ایجاد تعامل بین مدیران، دست اندرکاران، اساتید دانشگاه ها، مدیران بخش های دولتی و خصوصی، شرکت های داخلی، خارجی و نمایندگی های خارجی فعال در این حوزه برگزار می گردد.

این نمایشگاه فرصت مناسبی برای تولیدکنندگان داخلی و خارجی  فراهم آورده تا توانمندیهای خود را در این عرصه ارزیابی کرده و بتوانند محصولات خود را در معرض نمایش قرارداده و  به فروش برسانند.

امید است با توجه به حضور و مشارکت شرکت کنندگان داخلی و خارجی این نمایشگاه بستری مناسب برای ارتقاء این صنعت و با کمک صاحبان این صنعت اعم از بخش دولتی و خصوصی و صنعتگران بتوانیم این نمایشگاه ر ابه عنوان قطب اصلی حضور کشورهای  حوزه منا  جهت تبادل و ارائه فرصت های سرمایه گذاری، خرید تجهیزات و نمایش دستاوردها و تکنولوژی های نوین معرفی نمائیم.

محمود بندرچی

مدیر عامل شرکت رستاک پادویژن