You don't have javascript enabled. Good luck with that.

سخن مديرعامل

یکی از راه های دستیابی به بازار صادراتی، توجه به مزیت نسبی کالاهای صادراتی است. در این زمینه تخصیص بهینه منابع داخلی کشور یکی از ضروریات است. این منابع می تواند منابع انسانی و یا منابع سخت افزاری و نرم افزاری نظیر بودجه، برنامه ریزی و یا ماشین آلات باشد. افزون بر این، مهمترین ابزار و اهرم راهبرد توسعه صادرات که با مبانی نظری آن نیز هماهنگی کامل دارد، انتخاب سرمایه گذاری ها و فعالیت های تولیدی جدید و گسترش تولیدات حول محور مزیت نسبی است.

یکی از بهترین راه های تحقق این هدف و قرار گرفتن در این مسیر، حضور در نمایشگاه ها و یا بهره مندی از فضاهای نمایشگاهی است. شناسایی برتری مزیت های نسبی، شناخت مسیرهای توسعه و پایدارسازی آن ها از جمله مواردی است که در فضای نمایشگاه ها به خوبی مشخص می شود.

آمار نشان می دهد که در سال های اخیر با فزونی تولید نسبت به مصرف، واردات سیمان به شدت کاهش یافته و ضرورت صادرات سیمان برای جلوگیری از رکود بازار این محصول مطرح شده است. هم چنین، از آن جایی که استان اصفهان دو واحد از واحدهای مهم تولید سیمان کشور را در خود جای داده که به نوبه خود می توانند نماینده خوبی برای صنعت سیمان کشور باشند، برگزاری نمایشگاهی تخصصی در این حوزه می تواند این بخش را مورد سنجش و ارزیابی قرار دهد.

استان اصفهان در تولید سیمان دارای مزیت نسبی است و باید از این مزیت نسبی به بهترین شکل در راستای رقابتی شدن استفاده کرد. شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان امیدوار است با برگزاری اولین نمايشگاه بين المللي صنعت سيمان (بازار، صادرات، تجهيزات و محيط زيست) این امکان را تا حدی فراهم آورد. در این مسیر به همدلی و همراهی تمامی مسوولان، متخصصان و دست اندرکاران این صنعت برای رسیدن به اهداف نمایشگاه و کیفی سازی آن امیدواریم. 

            رسول محققیان 

                مدیرعامل